TURKMEN STATE
PUBLISHING SERVICE

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
434410

"Lukmançylyk enjamlary" önümçilik birleşigi

Ak bugdaý etrabynyň çäginden geçýän aýlaw awtomobil ýolunyň demirgazyk-gündogar tarapynda ýerleşýän binasynda

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-375