TURKMEN STATE
PUBLISHING SERVICE

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99365812455 +99312769016

"Pursat" hojalyk jemgyýeti

Aşgabat şäheriniň G.Kulyýew köçesiniň 33/1-nji jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 2-16-26-137

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99365257696 964985

"Belli bezeg" hususy kärhanasy

Aşgabat şäheriniň 1930-njy (Şors) köçesiniň 41-nji jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-114

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99365053131

"Dört reňk" hojalyk jemgyýeti

Aşgabat şäheriniň 2023-nji (Mäti Kösäýew) köçesiniň 68-nji jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-63

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99365666600

"Päk dostlar" hususy kärhanasy

Berkararlyk etrabynyň Binagärlik köçesiniň 56-njy jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-211

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99364418711 973168

"Ýyldyrymlar" hususy kärhanasy

Köpetdag etrabynyň Galkynyş köçesiniň 66-njy jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-306

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99363500656

Telekeçi Mahmyt Hudaýnazarowiç Gylyjow

Aşgabat şäheriniň G.Kulyýew köçesiniň 25-nji jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-58

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
398444 398406

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi

Bekrewe ýaşaýyş toplumynyň Bekrewe köçesiniň 180-nji jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-3

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
434410

"Lukmançylyk enjamlary" önümçilik birleşigi

Ak bugdaý etrabynyň çäginden geçýän aýlaw awtomobil ýolunyň demirgazyk-gündogar tarapynda ýerleşýän binasynda

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-375

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99363828130

Telekeçi Mergen Sähetgylyjowiç Meredow

Aşgabat şäheriniň Galkynyş köçesiniň 66-njy jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 6-16-26-247

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99362363773

"Lebizli türkmen" hususy kärhanasy

Aşgabat şäheriniň 2127-nji (G.Gulyýew) köçesiniň 26-njy "A" jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-35

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
360494 361383

"Ýaşyl Dünýä Group" hojalyk jemgyýeti

Bagtyýarlyk etrabynyň Gurbansoltan eje şaýolunyň 392-nji jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-163