TURKMEN STATE
PUBLISHING SERVICE

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99364317518 80056432234

"Lälezar zaman" hususy kärhanasy

Baýramaly şäheri, 12-nji ýaşaýyş jaý toplumy.

Ygtyyarnama Belgisi

№ 6-16-26-80

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99365330107; +99365330907; +99312227787

Telekeçi Elhan Emirowiç Izatow

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýy. Iş nokady №10

Ygtyyarnama Belgisi

№ 6-16-26-470

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99360100786 +99365605196 +99363000786

"Dagdan söwda we gurluşyk" hususy kärhanasy

Ak bugdaý etrabynyň TS we TB senagat zolagynyň Zümerret köçesiniň 28-nji jaýynda

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-477

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99361710835; +99360203110; +99312229493; +99312223381; +99312228605.

"Düwmejik" hususy kärhanasy

S.Türkmenbaşy şaýoly, 79 jaý; Galkynyş köçesi, 66 jaý (3-nji gat)

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-101

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
725025 +99365820333

Telekeçi Hanmämmet Permanowiç Owlakow

Büzmeýin etrabynyň Zähmet köçesiniň 18-nji jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-218

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99365141478

Telekeçi Meýlis Annabaýramowiç Paýaýew

Ahal welaýatynyň Gökdepe şäheriniň Türkmenbaşy şaýolunyň 9-njy jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 2-16-26-481

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99362189688

Telekeçi Atamuhammet Seýtliýew

Aşgabat şaheri 2127-nji (G.Gulyýew) köçesiniň 62-nji jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-116

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
222905 222871

"Garant PM" hojalyk jemgyýeti

Aşgabat şaheriniň Köpetdag etrabynyň 1995 (Galkynyş) köçesiniň 66-njy jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-132

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99361553922

"Gündogar ýyldyzy" hususy kärhanasy

Aşgabat şaheriniň Köpetdag etrabynyň Arçabil şaýolunyň 51-nji jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-133

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99365811657

"Intek Media" hususy kärhanasy

Aşgabat şäheriniň 1972-nji (Atatürk) köçesiniň 80-nji jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-489

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99365649575

Telekeçi Kaýysdurdy Öwezowiç Nuryýew

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Oba hojalyk paýdarlar jemgyýetiniň Gämi obasyndaky Tomat konserwa zawodynyň çäginde

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1-16-26-490

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99363828130

Telekeçi Mergen Sähetgylyjowiç Meredow

Aşgabat şäheriniň Galkynyş köçesiniň 66-njy jaýy we Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Gündogar köçesiniň 3-nji jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 6-16-26-247

18.12.00-Çap önümlerini çap etmek işi; 18.13.00-Çap etmäge taýýarlyk işi; 18.14.00-Jiltlemek we bezeg işi.
+99361131500

"Gudratly keşp" hojalyk jemgyýeti

Aşgabat şäheriniň Ýylgaý Durdyýew köçesiniň 52-nji jaýy

Ygtyyarnama Belgisi

№ 1--16-26-490