Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärler...

288

02.03.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

291

02.03.2022

Saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesi...

241

01.03.2022

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş...

238

01.03.2022

Asylly ýörelgelerden ugur alyp

248

26.02.2022

Saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesi...

218

26.02.2022

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

243

26.02.2022

Saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesi...

227

25.02.2022

BSGG-niň ýörite nyşany Türkmenistanyň saglygy go...

240

25.02.2022

Kitap ýazmak — döwlete gulluk etmegiň aýrylmaz b...

231

24.02.2022

Agramyna altyn berlen, Halal, türkmen alabaýy

271

24.02.2022

Ýüregimde ebedilik aýdym sen, Waspyň sena boldy...

217

24.02.2022

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Aha...

247

24.02.2022

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine...

245

22.02.2022

Daşoguzda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine d...

287

22.02.2022

Sungatyň rowaçlanýan mekanynda

289

21.02.2022

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

306

21.02.2022

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine...

290

21.02.2022

Döwlet Baştutanymyzyň «Abadançylygyň röwşen gada...

433

21.02.2022

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni myna...

288

19.02.2022

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň KARARY

274

19.02.2022

Täze maksatnama: obasenagat toplumynda möhüm wez...

278

18.02.2022

Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň işgärlerine

225

18.02.2022

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

353

18.02.2022

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine...

322

16.02.2022

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş...

229

16.02.2022

Täze döwür. Täze nesil. Täze maksatlar

313

15.02.2022

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine...

335

15.02.2022

Diýarymyzyň iň gowy etrabyna Türkmenistanyň Prez...

235

15.02.2022

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň...

328

14.02.2022

2021-nji ÝYLDA ÝURDUMYZDA IŇ GOWY DIÝLIP YGLAN E...

298

12.02.2022

DÖWLETLILIGIŇ WE BITEWÜLIGIŇ BELENT NUSGASY

296

12.02.2022

Ösüşiň, jebisligiň we agzybirligiň röwşen ýoly

549

11.02.2022

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň düzümler...

261

11.02.2022

«Bu ýol Tejene barýar»

245

10.02.2022

Täze maksatnama — geljegiň strategiýasy

228

10.02.2022

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejli...

215

10.02.2022