«Ýylyň ykdysatçysy» bäsleşigi jemlendi

280

25.11.2021

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

145

25.11.2021

Bilelikde nurana geljege tarap

187

25.11.2021

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş...

186

23.11.2021

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzdaky Olimpi...

143

22.11.2021

Täze “Erkin” seýilgähi Aşgabadyň ýaşyl lybasyna...

166

20.11.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

243

20.11.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

185

19.11.2021

Ýurdumyzyň öňdebaryjy ýaşlary sylaglanyldy

304

18.11.2021

Milli Liderimiz nobatdaky iri dokma toplumynyň a...

231

18.11.2021

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

170

16.11.2021

Hasyl toýy: türkmen daýhanlarynyň zähmetiniň şan...

186

15.11.2021

Çyn daýhan ýerinden belli

175

13.11.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

196

13.11.2021

Milli Liderimiz Türki dilli döwletleriň hyzmatda...

199

13.11.2021

Aşgabatda pudaklaýyn halkara onlaýn maslahat geç...

212

11.11.2021

Täze desgalar Diýarymyzyň durmuş-ykdysady ösüşin...

183

11.11.2021

Türkmenistanyň Prezidenti harby we hukuk goraýjy...

168

11.11.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýäniň döwlet tele...

282

10.11.2021

Milli Liderimiz ählihalk bag ekmek dabarasyna ga...

275

08.11.2021

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

232

06.11.2021

Türkmenistan howanyň üýtgemegi babatdaky meselel...

248

05.11.2021

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejli...

213

04.11.2021

AMYDERÝADA — GÜÝZ GÖZELLIGI

227

02.11.2021

TÜRKMENISTAN BMG-niň HOWANYŇ ÜÝTGEMEGI BOÝUNÇA M...

214

02.11.2021

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ...

180

02.11.2021

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bank...

174

01.11.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

278

30.10.2021