Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

505

24.09.2021

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy dünýä...

655

23.09.2021

Türkmenistanyň ykdysady strategiýasy: durnukly ö...

708

23.09.2021

Garaşsyzlyk we halkara hyzmatdaşlyk

671

22.09.2021

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasy...

882

22.09.2021

Berkarar ýurduň paýtagty toý ruhunda

506

21.09.2021

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin...

834

21.09.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

592

18.09.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

391

18.09.2021

Заседание Кабинета Министров Туркменистана

506

17.09.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

514

17.09.2021

Daşoguzly ekerançylar pagta ýygymyna girişdiler

433

16.09.2021

Aşgabatda täze seýilgäh we ýerasty geçelgeler aç...

471

16.09.2021

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

442

16.09.2021

Milli Döwlet — milletiň birleşen güýji

585

15.09.2021

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

363

15.09.2021

«Serhetsiz Hazar»: türkmenistanly žurnalistleriň...

455

14.09.2021

Döretmäge — kuwwat, gurmaga — güýç

454

14.09.2021

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş...

421

14.09.2021

Türkmenistan — Milletler Bileleşigi: ynam, jogap...

398

14.09.2021

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

537

11.09.2021

PAÝLY GURLUŞYK IŞINIŇ HUKUK ESASLARY

755

11.09.2021

Täze jaýlar — toý sowgady

691

09.09.2021

“Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşiginiň jemleýji tap...

418

09.09.2021

Ýoluň rowana, “ak altyn” kerweni!

451

09.09.2021

Garaşsyzlyk — milli döwletlilik

2788

08.09.2021

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejli...

450

08.09.2021

Türkmenistanyň Prezidenti şanly wakalara taýýarl...

563

08.09.2021

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş...

451

07.09.2021