Mary welaýat çaphanasy

    Mary welaýat çaphanasynyň ýerleşýän ýeri we öndürýän neşir önümleri, hyzmatlary barada maglumat.
    Çaphananyň ýerine ýetirýän işleri:

    — Ýokary we orta mekdepleriň okuw kitaplary, çeper eserler;
    — Köp reňkli gazet önümler;
    — A1, A2, A3, A4, A5, A6 ölçegli blanklar;
    — Etiketkalar, diwarlyklar, petekler, senenamalar, ýumşak daşly broşýuralar, kagyz torbalar (A3, A4), diplomlar, Hormat hatlar, bloknotlar, iş papkalar, şahadatnamalar, bukletler, berk hasabatlylyk blanklar;
    — Möhürler, möhürçeler;
    — Sahaplama hyzmatlary.

    Salgysy: Mary şäheri, Türkmenistan köçesi, 139 jaýy.
    Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: +993 522 5-26-24, +993 522 5-23-56.