Balkan welaýat çaphanasy

    Balkan welaýat çaphanasynyň ýerleşýän ýeri we öndürýän neşir önümleri, hyzmatlary barada maglumat.
    Çaphananyň ýerine ýetirýän işleri:

    — Gazet çap etmek;
    — Beýleki çaphana önümlerini (gazetden başga) çap etmek;
    — Çap edilen we taýýarlanan işleriň tiraž sanyny kesgitlemek bilen hyzmat etmek;
    — Iş kagyzlary, gazet we kitap, depder hem-de beýleki çap önümlerini öndürmek boýunça çaphana işleri;
    — Döwlet edaralarynyň we telekeçilik işi bilen meşgul bolýan şahslaryň iş kagyzlarynyň möhürlerini, möhürçelerini ýasamak işleri;
    — Ilata hyzmat etmek boýunça nusgalaýjy işler.

    Salgysy: Balkan welaýat çaphanasy Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň 148-nji ýaşaýyş jaý toplumynyň 1-nji jaýynda ýerleşýär.
    Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: +993 222 6-36-10, +993 222 6-36-07 

    Türkmenbaşy şäher şahamçasynyň ýerleşýän salgysy we ýerine ýetirýän işi barada maglumat:
    — Döwlet edaralaryň we guramalaryň resmi iş kagyzlaryny, iş kitaplaryny, çap etmek işi;
    — Öndürilýän önümlerden ýörite dükanlarda halkyň isleg bildirýän harytlaryny satmak işi. 

    Salgysy:Sahamça Türkmenbaşy şäheriniň H.Orazowa köçesiniň 1-nji jaýy.
    Habarlaşmak üçin telefon belgimiz: +993 243 2-50-62