Metbugat merkeziniň hyzmatlary

    Metbugat merkezinde öndürilýän önümleriň we ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň görnüşleri.
    Hyzmatlar:

    — Dürli görnüşdäki resmi kagyzlary (blankalar) çap etmek;
    — Wizitkalary çap etmek we taýýarlamak;
    — Papkalary çap etmek we taýýarlamak;
    — Ýan depderçeleri (Blaknotlary) çap etmek we taýýarlamak;
    — Kagyzdan torbalary taýýarlamak;
    — Broşýuralary taýýarlamak; 
    — Diwar senenamalary çap etmek we taýýarlamak;
    — Stol senenamalary çap etmek we taýýarlamak;
    — Jübi senenamalary çap etmek we taýýarlamak;
    — Bukletleri çap etmek we taýýarlamak;
    — Kataloglary çap etmek we taýýarlamak;
    — Gutlag otkrytkalaryny çap etmek we taýýarlamak;
    — Dürli ölçegli bukjalary çap etmek we taýýarlamak;
    — Okuw kitaplaryny çap etmek we taýýarlamak;
    — Çeper edebiýatlary çap etmek we taýýarlamak;
    — Gazetleri çap etmek;
    — Žurnallary çap etmek;
    — Sowgatlyk gutylary we dürli görnüşli gutylary çap etmek we taýýarlamak.

    Çapa çenli işleriň hyzmatlary:
    — Dürli ölçegdäki kitaplar, žurnallar we mahabat üçin flaýerleriň dizaýn işleri;  
    — Çap etmegiň dürli görnüşleri üçin faýl taýýarlamak.
 
    Çap etmek hyzmatlary:
    — Ýapraklaýyn ofset usulynda çap etmek;
    — Ýapraklaýyn ofset usulynda panton reňkler bilen çap etmek; 
    — Saýlama UV lak we suwly lak bilen örtmek; 
    — Rulonlaýyn ofset usulynda çap etmek;
    — Sanly çap ediş usuly;
    — Fleksagrografiýa usulunda çap etmek;
    — Altyn zerli çap usullary.

    Çapdan soňky işler:
    — Kagyz rulonlaryny dürli ölçeglerde kesmek;
    — Gaty, ýumşak daşly we depder görnüşli sahaply neşirleri sahaplamak;
    — Dürli görnüşli gutylary taýýarlamak.
    Salgymyz: Aşgabat şäheri 2127 G.Gulyýew köçesi jaý 51/1.  
    Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: +993 12 39-95-36, +993 12 39-95-37, +993 12 39-96-57.