Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

938

07.08.2021

Döwletara hyzmatdaşlygy berkitmegiň bähbidine Me...

1221

07.08.2021

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halk...

535

07.08.2021

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň milli taga...

1294

07.08.2021

Sebitiň ýurtlarynyň halklarynyň dostlugynyň haty...

967

07.08.2021

MERKEZI AZIÝANYŇ DÖWLET BAŞTUTANLARYNYŇ KONSULTA...

805

06.08.2021

Merkezi Aziýa — bäş millet, bäş döwlet: bir mede...

804

06.08.2021

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňiş...

1567

04.08.2021

Merkezi Aziýa: aşhana sungatynyň köpdürlüligi

993

03.08.2021

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň ulag boý...

1445

03.08.2021

Merkezi Aziýa: duşuşyk ýeri — Awaza

1415

01.08.2021

Ilkinji medal — baş baýrama sowgat

2215

28.07.2021

Ýeňijiniň sözi

1796

28.07.2021

Agyr atletikaçy Polina Gurýewa Olimpiýa oýunlary...

2075

28.07.2021

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş...

392

27.07.2021

Türkmen wekiliýeti Tokioda möhüm duşuşyklary geç...

1476

26.07.2021

Üzüm — hoşalary düzüm-düzüm

1725

24.07.2021

Salam, Olimpiýa oýunlary!

1187

24.07.2021

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

372

24.07.2021

Haly dokar elleri...

1693

23.07.2021

Türkmeniň bitewülik binýady

1319

23.07.2021

Türkmenistanyň Baýdagy XXXII tomusky Olimpiýa oý...

369

23.07.2021

Gurbandadyr-gurbanda

1303

23.07.2021

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň täze des...

330

23.07.2021

YNAMYŇYZ ÜÇIN SAG BOLUŇ, ARKADAGYMYZ!

1244

22.07.2021

Döwlet Baştutanymyz Daşoguz welaýatynda iri bina...

1060

22.07.2021

Baýramçylykda düzgünleri berjaý etmeli

1072

20.07.2021

Gurbanlyk — barlyga şükranalyk

350

20.07.2021

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halky...

336

20.07.2021

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş...

525

20.07.2021

Bagtyýar şu günüň hem-de ýagty geljegiň aýnasy

356

19.07.2021