Elektron neşiriň nobatdaky sanynda halkara sport wakalary barada gürrüň berilýär

«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň «7/24.tm» hepdelik elektron goşundysy her duşenbede okyjylara ýetirilýär.
Elektron žurnalda Türkiýede geçirilen Çarwadarlaryň IV Bütindünýä oýunlary barada maglumatlar bar. Bu neşiriň täze sanynda okyjylar Türkmenistanyň milli tennis toparynyň okuw-türgenleşikleri bilen tanşyp bilerler.  
Şeýle-de, Türkmenistanyň (U 17) ýaşlar ýygyndysynyň Aziýanyň kubogynyň saýlama ýaryşyndaky çykyşlary barada maglumat berilýär.
Elektron neşiriň sahypalarynda milli futbol çempionatynyň täzelikleri-de okyjylara ýetirilýär.
2029-njy ýylda geçiriljek Gyşky Aziýa oýunlarynyň Saud Arabystanynda guraljakdygyny bilmek hem gyzykly bolar.
Sport dünýäsiniň iň gyzykly täzelikleri-de sport muşdaklaryny özüne çeker diýip pikire dýäris.
Elektron sport neşiriniň her bir sany bilen Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň resmi saýtynyň «Gazetler» bölümi arkaly tanşyp bolýandygyny ýatladýarys! 
www.msy.gov.tm