Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 97,12% ses berdi.
Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 97,68%, Balkan welaýatynda 97,29%, Daşoguz welaýatynda 96,80%, Lebap welaýatynda 97,13%, Mary welaýatynda 96,97%, Aşgabat şäherinde 97,51% ses berdiler.
Şeýle hem, daşary ýurtdaky saýlaw uçastoklarynda 90,93% saýlawçylar ses berdi.
Ýöne daşary ýurtlardaky käbir saýlaw uçastoklarynda ses bermek dowam edýär.