Aşgabat şäherinde we welaýatlarda 2021-nji ýylyň iýul aýynyň 08-ne bolmagyna garaşylýan HOWA MAGLUMATY

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 8-nji iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty:
Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +29... +31° maýyl, gündizine +38... +40° yssy bolar. Howanyň basyşy 730 mm, çyglylygy 15 — 35%.
Arçabilde: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +28... +30° maýyl, gündizine +37... +39° yssy bolar. Howanyň basyşy 705 mm, çyglylygy 20 — 40%.
Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22... +27° maýyl, gündizine +36... +41° yssy, kenarýaka etraplarynda +29... +34° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +31... +33°, basyşy 751 mm, çyglylygy 45 — 65%.
Awazada: howa +30... +32°, basyşy 752 mm, çyglylygy 45 — 65%.
Balkanabat şäherinde: howa +36... +38°, basyşy 755 mm, çyglylygy 30 — 50%.
Ahal welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 16 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +27... +32° maýyl, gündizine +39... +44° yssy bolar.
Änew şäherinde: howa +39... +41°, basyşy 731 mm, çyglylygy 20 — 40%.
Tejen şäherinde: howa +42... +44°, basyşy 739 mm, çyglylygy 15 — 35%.
Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +26... +31° maýyl, gündizine +41... +46° yssy bolar.
Mary şäherinde: howa +43... +45°, basyşy 732 mm, çyglylygy 10 — 30%.
Baýramaly şäherinde: howa +44... +46°, basyşy 731 mm, çyglylygy 5 — 25%.
Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +27... +32° maýyl, gündizine +41... +46° yssy bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +43... +45°, basyşy 735 mm, çyglylygy 5 — 25 %.
Kerki şäherinde: howa +44... +46°, basyşy 730 mm, çyglylygy 10 — 30%.
Daşoguz welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metr, käýerlerinde 15 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +25... +30° maýyl, gündizine +36... +41° yssy bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +39... +41°, basyşy 746 mm, çyglylygy 10 — 30%.
Köneürgenç şäherinde: howa +37... +39°, basyşy 747 mm, çyglylygy 15 — 35%.