Aşgabat şäherinde we welaýatlarda 2021-nji ýylyň iýul aýynyň 06-na bolmagyna garaşylýan HOWA MAGLUMATY

Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9-11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +28...+30° maýyl, gündizine +44...+46° yssy bolar. Howanyň basyşy 727 mm. Çyglylygy 5-25 %.
Arçabilde: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8-10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +27...+29° maýyl, gündizine +43...+45° yssy bolar. Howanyň basyşy 702 mm. Çyglylygy 10-30 %.
Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9-14 metr, käýerlerinde 17 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +27...+32° maýyl, gündizine +37...+42° yssy, kenarýaka etraplarynda +30...+35° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +33...+35°, basyşy 750 mm. Çyglylygy 30-50 %.
Awazada: howa +32...+34°, basyşy 751 mm. Çyglylygy 25-45 %.
Balkanabat şäherinde: howa +40...+42°, basyşy 750 mm. Çyglylygy 40-60%.
Ahal welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8-13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +26...+31° maýyl, gündizine +41...+46° yssy bolar.
Änew şäherinde: howa +44...+46°, basyşy 725 mm. Çyglylygy 5-25 %.
Tejen şäherinde: howa +43...+45°, basyşy 737 mm. Çyglylygy 10-30 %.
Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8-13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +25...+30° maýyl, gündizine +41...+46° yssy bolar.
Mary şäherinde: howa +43...+45°, basyşy 730 mm. Çyglylygy 5-25 %.
Baýramaly şäherinde: howa +44...+46°, basyşy 733 mm. Çyglylygy 10-30 %.
Lebap welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7-12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24...+29° maýyl, gündizine +41...+46° yssy bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +43...+45°, basyşy 734 mm. Çyglylygy 10-30 %.
Kerki şäherinde: howa +44...+46°, basyşy 727 mm. Çyglylygy 5-25 %.
Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8-13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24...+29° maýyl, gündizine +41...+46° yssy bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +43...+45°, basyşy 742 mm. Çyglylygy 10-30 %.
Köneürgenç şäherinde: howa +42...+44°, basyşy 746 mm. Çyglylygy 15-35 %.