Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

M.A.GAZAKBAÝEW hakynda
Merdan Amanjanowiç Gazakbaýewi «Watan» gazetiniň baş redaktory wezipesine bellemeli.
S.R.NURBERDIÝEW hakynda
Söhbet Rejepnurowiç Nurberdiýewi «Mugallymlar gazeti» gazetiniň baş redaktory wezipesine bellemeli.
M.M.NURYÝEW hakynda
Maksat Muhammetsytdyhowiç Nuryýewi «Adalat» gazetiniň baş redaktory wezipesine bellemeli.
G.ARAZGULYÝEW hakynda
Gurbannazar Arazgulyýewi, başga işe geçmegi sebäpli, «Diýar» žurnalynyň baş redaktory wezipesinden boşatmaly.
Ý.D.NURYÝEW hakynda
Ýagmyr Döwletmyradowiç Nuryýewi «Diýar» žurnalynyň baş redaktory wezipesine bellemeli.
A.M.MYRADOW hakynda
Abdulmejit Muhammetmyradowiç Myradowy, başga işe geçmegi sebäpli, «Dünýä edebiýaty» žurnalynyň baş redaktory wezipesinden boşatmaly.
R.M.GYLYJOW hakynda
Rahmet Meret ogly Gylyjowy «Dünýä edebiýaty» žurnalynyň baş redaktory wezipesine bellemeli.
                                Türkmenistanyň Prezidenti 
                                Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

                                Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 20-nji dekabry.