Ispan dili hepdeligi dowam edýär

    Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda ispan dili hepdeligi dowam edýär. Hepdeligiň dowamynda şygryýet sapagy has-da gyzykly boldy. Talyp ýaşlar ispan halkynyň medeniýeti bilen ýakyndan tanyş bolmaga mümkinçilik aldylar. Ispan halkynyň şahyrlarynyň döredijiligi öwrenildi.