Sanly ykdysadyýet: ösüşiň möhüm innowasion ugry

1669

30.03.2021

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

489

30.03.2021

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

657

30.03.2021

ÜÇÜNJI MÜŇÝYLLYGYŇ MERMER ŞÄHERI

604

29.03.2021

ÝALKYM SAÇÝAN AK BINALAR NESILLERE MIRAS GALAR

537

29.03.2021

Halk häkimiýetliliginiň dabaralanmagy

614

29.03.2021

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

493

27.03.2021

Döwletli döwrüň berekedi

768

27.03.2021

Türkmenistan Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agz...

525

27.03.2021

Milli Liderimiz ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda t...

981

26.03.2021

ÝURDUMYZDA GOWAÇA EKIŞINE GIRIŞILDI

548

24.03.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

518

24.03.2021

Ahalteke bedewlerimiziň dünýä dolan şöhraty mill...

684

24.03.2021

Şadiwanyň şuglasy

655

23.03.2021

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Aha...

434

23.03.2021

Ýoluň ak bolsun, Aşgabat!

651

23.03.2021

Ýaýla ýaraşygy — ýaz

730

22.03.2021

Türkmenistanlylar täzelenişiň we rowaçlygyň daba...

733

22.03.2021

Tebigatyň abadançylygy — sagdynlygyň baş şerti

773

22.03.2021

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

664

20.03.2021

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ÄHLI...

562

20.03.2021

Eýjejikleriň iň eýjejigi

540

19.03.2021

Nowruz hem-de tebigatyň gözelligi

621

19.03.2021

Semeni — ýokumlar çemeni

521

19.03.2021

Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edara...

589

19.03.2021

Täze günleriň ýakymy

761

18.03.2021

Zemin güllese, ömür gülleýär

626

18.03.2021

Hususy pudagyň tejribesi we gazananlary

614

18.03.2021

Milli Liderimiziň paýtagtymyz we Ahal welaýaty b...

543

17.03.2021