Basketbolçylar kümüşli dolandy

20

16.09.2019

Hywada tans festiwaly 

18

16.09.2019

BOULING: MILLI BIRINJILIKDEN YKLYM ÇEMPIONATYNA

14

16.09.2019

Android
WINDOWS

Aşgabatda GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň mejlisi geç...

33

14.09.2019

RESMI HABARLAR

69

14.09.2019

MILLI LIDERIMIZIŇ «TÜRKMEN ALABAÝY» ATLY KITABY...

90

14.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN...

55

14.09.2019

«Ak kerweniň» ak ýoly

32

12.09.2019

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Magtymguly adynda...

72

12.09.2019

Güýzki at çapyşygyna badalga berildi

35

10.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

36

10.09.2019

Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkeziniň gurl...

52

09.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

121

09.09.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

86

09.09.2019

TÜRKMENISTAN — GERMANIÝA: ADAMLARYŇ SAGLYGY UGRU...

40

07.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

60

07.09.2019

Görkezme çykyşlary boldy

45

06.09.2019

Ýeňişli başlangyç

42

06.09.2019

Zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri...

98

06.09.2019

RESMI HABARLAR

79

06.09.2019

 «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlaryň ha...

44

06.09.2019

Owazynda döwrüň ajap keşbi bar

79

05.09.2019

Aşgabatda «Koreý hepdeliginiň» çäreleri başlandy

40

05.09.2019

Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine badalga be...

36

05.09.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

68

05.09.2019

ZEHINLI ÇAGALARYŇ «GARAŞSYZLYGYŇ MERJEN DÄNELERI...

27

05.09.2019

Milli taryhy-medeni mirasymyzy wagyz etmek wezip...

59

04.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

48

04.09.2019

Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy saýlama oý...

62

03.09.2019

Türkmen söweş sungaty ussatlarynyň nobatdaky hal...

67

03.09.2019

Bilim arkaly beýik geljek döredilýär

42

03.09.2019

RESMI HABARLAR

60

03.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

37

03.09.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

163

31.08.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

71

31.08.2019

TÜRKMENISTAN GARAŞSYZLYK TOÝUNA BARÝAR

52

30.08.2019

Möwsüme uly taýýarlyk

27

30.08.2019

Pudaklaýyn halkara sergi we maslahat

68

30.08.2019

Durnukly ösüş maksatlaryny ýerine ýetirmegiň ilk...

37

29.08.2019

«TÜRKMENGURLUŞYK — 2019» ATLY HALKARA SERGÄ WE «...

39

29.08.2019

TÜRKMENISTAN — SINGAPUR: işewür toparlaryň hyzma...

68

28.08.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

67

28.08.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ SINGAPUR RESPUBLIKA...

47

27.08.2019

TÜRKMENISTAN — SINGAPUR: dostlukly we özara bähb...

99

26.08.2019

«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tap...

73

26.08.2019

RESMI HABARLAR

62

26.08.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

75

24.08.2019

RESMI HABARLAR

73

24.08.2019

Mekdep bazarlarynda

111

23.08.2019

Türkmen jigitleri Hytaýda

50

23.08.2019

Türkmenistan — Mongol-ralliniň merkezi düşelgesi

61

22.08.2019

Döwrebap kärhana işe başlady

81

22.08.2019

Türkmenistan — Singapur: gatnaşyklaryň täze sahy...

94

21.08.2019

Dünýä uzaýan dostluk ýollary

56

20.08.2019

Türkmen sazandalarynyň ussatlygyna Wagneriň wata...

50

20.08.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

49

20.08.2019

Zehinli ýaşlara ak ýol

108

17.08.2019

Parahatçylyk deňzi

78

17.08.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

75

17.08.2019

HAZAR HAKYKATY

130

15.08.2019

HAZAR SEBITINIŇ ÝURTLARYNYŇ HALKLARYNYŇ DOSTLUGY...

83

14.08.2019

TÄZE REKORD — EKOLOGIÝA ULY HORMAT

134

14.08.2019

«Hazar Kubogy» — Türkmenistanda!

57

14.08.2019

Birinji Hazar ykdysady forumynyň taryhy ähmiýeti

121

14.08.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

65

14.08.2019

Gurban baýramy we Hazar forumy: käbir umumylykla...

102

12.08.2019

EСО-93-e ISLEG ARTÝAR

106

10.08.2019

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejl...

94

10.08.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY 

149

10.08.2019

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejli...

111

08.08.2019

RESMI HABAR

135

08.08.2019

Türkmen zyýaratçylary Mekgä we Medinä haja ugrad...

122

06.08.2019

RESMI HABAR

118

06.08.2019

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk...

89

06.08.2019

Bahalary elýeterli, görnüşleri dürli-dürli

125

03.08.2019

OWGANYSTANLY MYHMANLAR MARYDA BOLDULAR

92

03.08.2019

YKDYSADY DIPLOMATIÝA: belent sepgitleri nazarlap

78

03.08.2019

RESMI HABAR

100

03.08.2019

RESMI HABARLAR

155

01.08.2019

Törümiň bezegi — türkmen keçesi

76

01.08.2019

Çempion yklym ýaryşyna gatnaşar 

64

01.08.2019

Aşgabatda geçiriljek futzal boýunça Aziýa çempio...

112

29.07.2019

Jaý toýy uludan tutuldy

82

29.07.2019

Binagärlik toplumlary ajaýyp Awazanyň gözelligin...

99

29.07.2019

Olimpiýa oýunlaryna 1 ýyl galdy

98

27.07.2019

Döwrebap ýaşaýyş jaýlary

140

23.07.2019

RESMI HABARLAR

348

22.07.2019

Türkmen we dünýä lukmançylygynyň gazananlarynyň...

107

22.07.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY 

281

22.07.2019

Türkmenistanda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyny...

113

20.07.2019

TAGTABAZARYŇ TÄSIN ÝEKEGOWAGY

152

19.07.2019

«Milli goşun» žurnalynyň nobatdaky sany

105

19.07.2019

MILLI BÄHBITLER WE SEBITLEÝIN HYZMATDAŞLYK

123

18.07.2019

«Mollagara» şypahanasy

98

18.07.2019

«Arçman» we «Ýyly suw» şypahanalary

92

17.07.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

177

16.07.2019

Paýtagtymyzyň şäher gurluşygyny ösdürmek wezipel...

184

15.07.2019

Gülgüne öwüsýär sähra sülgüni

168

13.07.2019

Täze traktorlar synag edilýär

115

13.07.2019

Türkiýede Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçir...

134

12.07.2019

Gallaçylara bagyşlanan dabara

89

11.07.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY 

192

11.07.2019

Gallaçylaryň ýokary zähmet üstünligi — azyk bolç...

83

10.07.2019

Türkmenistanda ýokary okuw mekdeplerine resminam...

584

08.07.2019

Jeýhun joşly owazlar

175

08.07.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

646

06.07.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

385

06.07.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN...

308

06.07.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

429

05.07.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

367

04.07.2019

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLI...

157

04.07.2019

RESMI HABARLAR

324

03.07.2019

HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW...

136

03.07.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

280

03.07.2019

Ekologiýa taýdan arassa benziniň ilkinji tapgyry...

126

02.07.2019

Birinji Hazar ykdysady forumy halkara köpçülikle...

154

01.07.2019

Milli Liderimiziň beýik tutumlarynyň şanyna baýr...

76

01.07.2019

GURBANGULY HAJY METJIDINDE TOÝ SADAKASY BERILDI

124

01.07.2019

Täze döwrebap şäherçeleriň düýbüni tutmak dabara...

151

27.06.2019

Mary welaýatynyň gallaçylarynyň zähmet ýeňşi

70

27.06.2019

RESMI HABARLAR

154

27.06.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

118

27.06.2019

MEDENIÝET HEPDELIGI — 2019: DÖRDÜNJI GÜN

85

26.06.2019

Ahal welaýatynyň ekerançylary galla taýýarlamak...

58

26.06.2019

BEÝIK ÖZGERTMELERIŇ ÝYL ÝAZGYLARY

98

26.06.2019

MEDENIÝET HEPDELIGI — 2019: ÜÇÜNJI GÜN

95

25.06.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

62

25.06.2019

Balkan welaýatynda «Medeniýet hepdeligi — 2019»...

151

24.06.2019

Däne oragy möwsüminiň öňdebaryjylarynyň sany art...

69

24.06.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýas...

93

24.06.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

171

15.06.2019

RESMI HABARLAR

230

15.06.2019

Hormatly Prezidentimiz Milli goşunymyzyň söweşje...

156

14.06.2019

Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň gallaçylary bug...

121

13.06.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň KARARY

358

13.06.2019

RESMI HABARLAR

179

13.06.2019

Innowasion tehnologiýalar — halkara ylmy maslaha...

188

13.06.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

176

13.06.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

151

13.06.2019

Bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi

127

11.06.2019

Türkmeniň ruhy täji

136

11.06.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

90

11.06.2019

RESMI HABARLAR

126

10.06.2019

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ MASLAHATY

106

10.06.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

103

07.06.2019

Ýurdumyzyň orta mekdeplerinde gutardyş döwlet sy...

196

06.06.2019

«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň Aşgabat şähe...

126

06.06.2019

Türkmenistanda galla oragyna girişildi

166

06.06.2019

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybe...

144

06.06.2019

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLI...

86

06.06.2019

Welosipedli ýörişler guraldy

122

05.06.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ORAZA BAÝRAMY MYNASYBE...

88

05.06.2019

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKY...

69

04.06.2019

TÜRKMENISTANYŇ SPORT ABRAÝY — DÜNÝÄ ÇEMPIONATLA...

119

04.06.2019

Çagalaryň bagtyýarlygy — Watanymyzyň buýsanjy

112

03.06.2019

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap...

201

03.06.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

130

03.06.2019

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKY...

75

03.06.2019

Milli Liderimiz Gadyr gijesi mynasybetli agzaçar...

147

01.06.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

124

01.06.2019

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň başlyklyk...

137

01.06.2019

RESMI HABARLAR

148

31.05.2019

TÜRKMENISTAN — GDA: deňhukukly we özara bähbitli...

167

31.05.2019

RESMI HABARLAR

133

30.05.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN...

109

30.05.2019

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKY...

207

30.05.2019

Bir bäsleşikde 28 medal!

185

29.05.2019

RESMI HABARLAR

121

28.05.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

98

28.05.2019

«Soňky jaň» dabaralary

273

27.05.2019

«Ak şäherim Aşgabat» atly köpugurly sergi geçiri...

124

27.05.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

144

27.05.2019

GÜNÜŇ OWADAN, AŞGABAT!

172

25.05.2019

RESMI HABARLAR

133

25.05.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ SANLY WIDE...

147

25.05.2019

Dokmaçy zenanlaryň döwresinde

141

24.05.2019

Türkmenistan «Geljegiň bähbidine hyzmatdaşlyk» a...

191

24.05.2019

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon komi...

80

24.05.2019

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy ösdürmegiň m...

85

24.05.2019

 Türkmen döwlet neşirýat gullugy HALKARA BÄSLEŞI...

103

23.05.2019

Ussat tälimçi Aşgabatda

129

22.05.2019

Talyplaryň halkara üstünligi

174

22.05.2019

Dostluk owazlary sazlaşanda

85

22.05.2019

Türkmenistanda X Halkara gaz kongresi geçirilýär

114

22.05.2019

Tohum al-da, ýere bar...

205

21.05.2019

TÜRKMENISTANYŇ X HALKARA GAZ KONGRESINE GATNAŞYJ...

104

21.05.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WENGRIÝANYŇ DAŞARY IŞL...

88

21.05.2019

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýda...

129

20.05.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

155

20.05.2019

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASYNYŇ WE DÖWLET BAÝDA...

173

18.05.2019

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKY...

116

18.05.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ WE DÖWLET...

140

18.05.2019

Türkmenistanda GDA gatnaşyjy döwletleriň döredij...

129

17.05.2019

Aşgabatda pudaklaýyn sergi we halkara ylmy masla...

103

17.05.2019

Lebap welaýatynyň ýüpekçileri meýilnamany ýerine...

123

17.05.2019

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Aha...

447

17.05.2019

Ahal welaýatynyň ýüpekçileriniň zähmet üstünligi

115

16.05.2019

GDA-nyň TOHUMÇYLYK MESELELERI BOÝUNÇA HÖKÜMETARA...

157

16.05.2019

Türkmenistanyň oba hojalygynyň gazananlaryna bag...

150

16.05.2019

Türkmenistanda GDA gatnaşyjy döwletleriň döredij...

106

16.05.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

101

16.05.2019

GARAŞSYZ DÖWLETLERIŇ ARKALAŞYGYNA GATNAŞYJY DÖWL...

131

15.05.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GDA-nyň ÝERINE ÝETIRIJ...

103

15.05.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler m...

88

14.05.2019

SALAMLAŞMAK — SYLAŞYK

249

13.05.2019

Türkmenistan geljekki ýyllar üçin BMG-niň esasy...

124

13.05.2019

Harby gullukçylar üçin toý sowgady

242

11.05.2019

Dostluk owazlary ýaňlandy

91

11.05.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ SANLY WIDE...

111

11.05.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

157

09.05.2019

Watan gerçeklerini hormatlap

137

07.05.2019

«Balkan» gämisi ýene-de ýüzüşde

145

06.05.2019

Weteranlaryň sarpalanmagy

112

06.05.2019

Watançylyk mekdebine bagyşlanan sergi

127

04.05.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ SANLY WIDE...

152

03.05.2019

RESMI HABARLAR

152

03.05.2019

Çekeleşikli şaşka ýaryşy

198

02.05.2019

Dostluk ýollarynda

132

02.05.2019