Dokmaçy zenanlaryň döwresinde

7

24.05.2019

Türkmenistan «Geljegiň bähbidine hyzmatdaşlyk» a...

18

24.05.2019

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon komi...

15

24.05.2019

Android
WINDOWS

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy ösdürmegiň m...

20

24.05.2019

 Türkmen döwlet neşirýat gullugy HALKARA BÄSLEŞI...

25

23.05.2019

Ussat tälimçi Aşgabatda

49

22.05.2019

Talyplaryň halkara üstünligi

56

22.05.2019

Dostluk owazlary sazlaşanda

21

22.05.2019

Türkmenistanda X Halkara gaz kongresi geçirilýär

25

22.05.2019

Tohum al-da, ýere bar...

58

21.05.2019

TÜRKMENISTANYŇ X HALKARA GAZ KONGRESINE GATNAŞYJ...

42

21.05.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WENGRIÝANYŇ DAŞARY IŞL...

28

21.05.2019

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýda...

55

20.05.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

65

20.05.2019

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASYNYŇ WE DÖWLET BAÝDA...

104

18.05.2019

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKY...

52

18.05.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ WE DÖWLET...

60

18.05.2019

Türkmenistanda GDA gatnaşyjy döwletleriň döredij...

67

17.05.2019

Aşgabatda pudaklaýyn sergi we halkara ylmy masla...

48

17.05.2019

Lebap welaýatynyň ýüpekçileri meýilnamany ýerine...

43

17.05.2019

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Aha...

116

17.05.2019

Ahal welaýatynyň ýüpekçileriniň zähmet üstünligi

47

16.05.2019

GDA-nyň TOHUMÇYLYK MESELELERI BOÝUNÇA HÖKÜMETARA...

105

16.05.2019

Türkmenistanyň oba hojalygynyň gazananlaryna bag...

95

16.05.2019

Türkmenistanda GDA gatnaşyjy döwletleriň döredij...

41

16.05.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

41

16.05.2019

GARAŞSYZ DÖWLETLERIŇ ARKALAŞYGYNA GATNAŞYJY DÖWL...

68

15.05.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GDA-nyň ÝERINE ÝETIRIJ...

37

15.05.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler m...

40

14.05.2019

SALAMLAŞMAK — SYLAŞYK

118

13.05.2019

Türkmenistan geljekki ýyllar üçin BMG-niň esasy...

58

13.05.2019

Harby gullukçylar üçin toý sowgady

159

11.05.2019

Dostluk owazlary ýaňlandy

39

11.05.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ SANLY WIDE...

46

11.05.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

57

09.05.2019

Watan gerçeklerini hormatlap

74

07.05.2019

«Balkan» gämisi ýene-de ýüzüşde

88

06.05.2019

Weteranlaryň sarpalanmagy

58

06.05.2019

Watançylyk mekdebine bagyşlanan sergi

73

04.05.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ SANLY WIDE...

86

03.05.2019

RESMI HABARLAR

96

03.05.2019

Çekeleşikli şaşka ýaryşy

115

02.05.2019

Dostluk ýollarynda

68

02.05.2019

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ GÖÇME...

75

01.05.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

109

01.05.2019

Ýaş zehinleriň halkara üstünligi

202

30.04.2019

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk...

135

30.04.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň mill...

96

29.04.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

76

28.04.2019

Aşgabatda halkara sergi-ýarmarka we ylmy maslaha...

79

27.04.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY 

135

27.04.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

73

27.04.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

168

26.04.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ WE DÖWLET...

82

26.04.2019

Türkmen bedewiniň şanyna: baýramçylyk dabaralary...

77

25.04.2019

Watanymyzyň sebitlerinde täze desgalar ulanmaga...

67

25.04.2019

Spartakiadanyň döwlet tapgyryna badalga

179

24.04.2019

Türkmenistanda Oman Soltanlygynyň ilçisi işe baş...

97

24.04.2019

«Laçynyň» halkara üstünligi

88

23.04.2019

Gyýanly: gurmagyň türkmen gudraty

78

23.04.2019

RESMI HABAR

109

23.04.2019

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk...

56

23.04.2019

Ýurdumyzda Saud Arabystanynyň Medeniýet günleri...

61

22.04.2019

Türkmenistanyň gaz diplomatiýasy: ählumumy durnu...

84

22.04.2019

Ýaş türkmenistanlylaryň üstünligi

253

20.04.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ SANLY WIDE...

81

20.04.2019

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçi...

100

20.04.2019

Buz üstündäki ussatlar

77

19.04.2019

«Altyn asyr» 2 minutda bir utuk gazandy

78

19.04.2019

Türkmenistanda Saud Arabystany Patyşalygynyň Med...

64

19.04.2019

Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Prezide...

88

19.04.2019

Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň BILELI...

101

18.04.2019

TÜRKMENISTAN WE KOREÝA RESPUBLIKASY HYZMATDAŞLYG...

85

18.04.2019

TÜRKMENISTAN — ÝHHG: parahatçylyk döredijilige g...

185

17.04.2019

TÜRKMEN-KOREÝ GATNAŞYKLARYNYŇ KUWWATYNY ARTDYRMA...

83

17.04.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÝHHG-niň BAŞ SEKRETARY...

58

17.04.2019

Türkmen energiýasy dünýä ýaýraýar

77

16.04.2019

TÜRKMENISTAN — KOREÝA RESPUBLIKASY: netijeli hyz...

99

16.04.2019

TÜRKMENISTAN — FRANSIÝA: özara bähbitli işewür h...

79

16.04.2019

Gül keşbiň ýaraşar güllere, bedew!

82

15.04.2019

«Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar topary Bah...

67

15.04.2019

Aşgabatda «Söwda we hyzmat — 2019» atly sergi we...

93

15.04.2019

Halkara pul gaznasy Türkmenistanyň jemi içerki ö...

142

13.04.2019

RESMI HABARLAR

117

13.04.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN...

104

13.04.2019

Türkmenistan keselleriň öňüni almakda güýçli hem...

84

11.04.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

153

11.04.2019

BÜTINDÜNÝÄ SAGLYGY GORAÝYŞ GURAMASYNYŇ MASLAHATY...

87

09.04.2019

RESMI HABAR

129

09.04.2019

«Türkmenistan sportuň, ýeňişleriň ýurdudyr!»

111

08.04.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

118

08.04.2019

Türkmenistanyň Prezidenti FIAS-nyň ýolbaşçysyny...

99

08.04.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ SANLY WIDE...

101

06.04.2019

Mediaforum geçirildi 

93

06.04.2019

RESMI HABARLAR

110

06.04.2019

Sanly ykdysadyýet: syýasat ykdysadyýete gulluk e...

145

05.04.2019

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLI...

102

05.04.2019

TÜRKMENISTAN — EÝRAN: dostluk we bahar baýramçyl...

79

05.04.2019

TÜRKMENISTAN — BMG: ilat gaznasy ulgamynda hyzma...

86

05.04.2019

Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geç...

99

04.04.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

140

04.04.2019

Arkadagly ýyllar — asyrlyk ýollar

151

02.04.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

91

02.04.2019

RESMI HABARLAR

108

02.04.2019

SAMBO: AŞGABATDA DÜNÝÄ ÇEMPIONATY GEÇIRILER

120

01.04.2019

Birža täzelikleri

140

01.04.2019

Demokratiýa we aýanlyk — Türkmenistanyň saýlaw u...

80

01.04.2019

Ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny mundan...

88

30.03.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

193

30.03.2019

MINISTRLER KABINETINIŇ SANLY WIDEOARAGATNAŞYK AR...

92

30.03.2019

Türkmenistanyň Prezidenti «ARETI» halkara kompan...

129

29.03.2019

Dabaraly konsert

98

28.03.2019

Daşoguzly pagtaçylar gowaça ekişine girişdiler

70

28.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI «GAZPROM» AÇYK PAÝDARL...

137

28.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

85

27.03.2019

MILLI DEMOKRATIÝANYŇ DABARALANMASY

127

27.03.2019

TÜRKMENISTAN — ÝAPONIÝA: DOSTLUK GATNAŞYKLARY WE...

89

27.03.2019

Milli Liderimiz Sport ulag merkezine bardy

129

26.03.2019

Hormatly Prezidentimiz iri şäheri döretmegiň tas...

124

26.03.2019

Nowruz baýramy daşary ýurtlarda

84

26.03.2019

Jogapkärli ýaryşlara taýýarlyk

67

26.03.2019

TÜRKMENISTANLY TÜRGENLERIŇ BAE-de GEÇIRILEN ÝÖRI...

103

26.03.2019

Siziň bilen rowaç alýan ýollar ýagtydyr, Arkadag...

111

25.03.2019

Türkmen türgenleri halkara ýaryşlarda 23 medal g...

111

25.03.2019

TÜRKMENISTANDA GOWAÇA EKIŞINE BADALGA BERILDI

84

25.03.2019

«Rubiniň» tälimçisi Aşgabatda boldy

190

23.03.2019

DOST-DOGANLYGYŇ HALKARA TOÝY

172

23.03.2019

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ÄHLI...

91

22.03.2019

TÜRKMENISTANDA MILLI BAHAR BAÝRAMY BELLENILDI

112

22.03.2019

Türkmenistan Halkara Nowruz gününi — Milli bahar...

90

22.03.2019

RESMI HABARLAR

166

22.03.2019

Mary welaýaty: ýyladyşhana hem-de süýji-köke önü...

77

22.03.2019

Lebap welaýaty: her biri 24 maşgala niýetlenen 4...

86

22.03.2019

Ahal welaýaty: ýuwujy serişdeleri hem-de polipro...

74

22.03.2019

MÖHLETINDEN ÖŇ SES BERMEK — DEMOKRATIK ÝÖRELGELE...

87

22.03.2019

RESMI HABARLAR

134

20.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

82

20.03.2019

NOWRUZ — MILLILIGIŇ NUSGASY 

109

20.03.2019

Ýaş diplomatlar üçin tejribe sapagy geçirildi

122

19.03.2019

Iň göreldeli şepagat uýasy

100

19.03.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

115

19.03.2019

«Ýylyň mugallymy»

190

18.03.2019

Täze tehnikalar gelip gowuşdy

118

18.03.2019

OŇYN HYZMATDAŞLYGY PUGTALANDYRMAGYŇ ÝOLY BILEN

75

18.03.2019

11 ýyllygyna bagyşlandy

145

17.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

158

16.03.2019

TÜRKMENISTAN — BMG: NESILLERIŇ ABADANÇYLYGYNYŇ B...

95

16.03.2019

Rowaçlygyň nury düşüp, her öýe, her ojaga, goşa-...

177

15.03.2019

Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duş...

85

15.03.2019

Önümçiligiň täze mümkinçilikleri

114

15.03.2019

«Greppling çempiony» atly guşaga mynasyp boldula...

94

14.03.2019

Täze önümçilik işe girizildi

137

13.03.2019

Türkmenistanda Ispaniýanyň Adatdan daşary we Dol...

91

13.03.2019

Türkmenistan — Germaniýa: medeniýet ulgamynda hy...

95

13.03.2019

Margiana medeniýeti:gadymyýetiň syrlary dünýä aç...

96

12.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

101

12.03.2019

RESMI HABARLAR

138

12.03.2019

Dünýä çempionatynda türkmen agyr atletikaçysynyň...

133

12.03.2019

Küştdepdi tansy — Hindistanda geçirilen halkara...

90

12.03.2019

HAZARÝAKA DÖWLETLERIŇ YGTYÝARLY WEKILLERINIŇ DUŞ...

123

12.03.2019

Futzal boýunça Türkmenistanyň ilkinji naýbaşy Ku...

85

11.03.2019

RESMI HABARLAR

108

11.03.2019

Taryhy Karara bagyşlandy

105

10.03.2019

Halkara zenanlar güni mynasybetli dabaralar geçi...

125

09.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

148

08.03.2019

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ENELE...

124

08.03.2019

Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk ko...

95

08.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

213

08.03.2019

RESMI HABARLAR

116

08.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLI...

136

07.03.2019

Türkmenistanyň durnukly ulag, energetika we suw...

120

07.03.2019

«Ahal» «Hujand» bilen deňme-deň oýnady

89

07.03.2019

Ýaponiýanyň «Hinamatsuri» baýramçylygynyň hem-de...

96

07.03.2019

«Talyp gözeli — 2019» atly gözellik bäsleşiginiň...

259

07.03.2019

RESMI HABARLAR

103

07.03.2019

MEDENIÝET MILLETIŇ MERTEBESIDIR

91

06.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SEBITLERI ÖSDÜRMEK MES...

83

06.03.2019

TÜRKMENISTAN — UKRAINA: bilim ulgamyndaky hyzmat...

120

06.03.2019

WELOSIPED BINASY: PAÝTAGTYŇ TÄZE ÖWÜŞGINI 

157

06.03.2019

Göçme serginiň nobatdaky tapgyry açyldy

84

06.03.2019

Halkara zenanlar gününe bagyşlandy

62

06.03.2019

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk...

104

05.03.2019

Ýüz birinji ýazy garşylaýar 

129

05.03.2019

Köpçülikleýin sport çäresi geçirildi

87

05.03.2019

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Hazar deňz...

78

05.03.2019

RESMI HABARLAR

120

05.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ MASLAHATY

94

04.03.2019

Türkmenistanyň Prezidenti milli olimpiýa ýygyndy...

120

04.03.2019

BIRŽA TÄZELIKLERI

74

04.03.2019

Zehinli ýaşlaryň taslamalary

143

04.03.2019

Harby zenanlar bäsleşdiler

141

04.03.2019

«Drift» boýunça Türkmenistanyň çempionaty

123

04.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

127

02.03.2019

RESMI HABARLAR

147

02.03.2019

ÝAZ ÝAGŞY

127

02.03.2019

MEKDEP OKUWÇYLARYNYŇ INTERNET OLIMPIADASYNDAKY Ý...

194

02.03.2019

«Ahal» yklym ýaryşyny dowam etdirýär

89

01.03.2019

HAZARÝAKA DÖWLETLERIŇ YGTYÝARLY WEKILLERINIŇ DUŞ...

84

01.03.2019

Waspy belent — Aşgabat

125

28.02.2019

Üç sany täze ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabarasy...

97

28.02.2019

Iki iri desganyň — agrosenagat toplumynyň hem-de...

104

28.02.2019

RESMI HABARLAR

91

28.02.2019

Ýewropa Bileleşigi — Türkmenistan Bilelikdäki Ko...

107

27.02.2019

RESMI HABARLAR

108

27.02.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ HEM-DE ÖZBEGISTAN R...

102

27.02.2019

Žurnalistler üçin okuw maslahaty geçirildi

225

26.02.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

96

26.02.2019

Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duş...

73

26.02.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ WE ERMENISTAN RESPU...

95

26.02.2019

RESMI HABARLAR

91

26.02.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

135

25.02.2019

Türkmenistanyň Prezidenti ýaşaýyş jaý toplumynyň...

136

25.02.2019

AŞGABATDAN KERKÄ — BIR SAGATDA!

218

25.02.2019

«Alaý» Türkmenistana geldi

102

25.02.2019

ÝURDUMYZA ROWAÇLYKLAR ÝARDYR

168

24.02.2019

Belent maksat myrat tapýar

170

24.02.2019

Maslahat geçirildi

93

24.02.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

169

23.02.2019

RESMI HABARLAR

143

23.02.2019