Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň KARARY

    Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hem-de umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion toparyň guramaçylyk işleri hakynda
    Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hem-de umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion topar karar edýär:
    1. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hem-de umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion toparyň iş meýilnamasyny tassyklamaly.
    2. Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowany Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hem-de umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion toparyň Başlygynyň orunbasary edip bellemeli.
                                                            Türkmenistanyň Prezidenti, 
                                                            Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň Başlygy 
                                                            Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.