Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY 

    Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Tohumçylyk meseleleri boýunça hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Iwan Iwanowiç Kuzmini Türkmenistanyň «Bitaraplyk» ordeni bilen sylaglamak hakynda 
    Garaşsyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň ykrar edilmegine goşan şahsy goşandy üçin, şeýle hem Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösdürilmeginde bitiren aýratyn hyzmatlaryny göz öňünde tutup, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Tohumçylyk meseleleri boýunça hökümetara utgaşdyryjy geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Iwan I wanowiç Kuzmini Türkmenistanyň «Bitaraplyk» ordeni bilen sylaglamaly. 
                                                                                Türkmenistanyň Prezidenti 
                                                                                Gurbanguly Berdimuhamedow. 

                                                            Aşgabat şäheri, 2019-njy ýylyň 10-njy iýuly.