Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

                                                            O.A.ÇARYÝEW hakynda
    Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky (Er-Riýad şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Orazmuhammet Atajanowiç Çaryýewi şol bir wagtda Türkmenistanyň Oman Soltanlygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.
 
                                                            M.H.HOJAGULYÝEW hakynda
    Muhammetguly Hojagulyýewiç Hojagulyýewi «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň başlygy wezipesine bellemeli.
 
                                                            S.Ş.WELBEGOW hakynda
    Silap Şamyradowiç Welbegowy Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmaly.
 
                                                            KAKABAÝEW M.M. hakynda
    Kakabaýew Merdan Maksatowiçi, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň başlygy wezipesinden boşatmaly.
 
                                                            GURBANOW H.A. hakynda
    Gurbanow Halykdurdy Annadurdyýewiçi, işde goýberen kemçilikleri we özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesinden boşatmaly.
                                                                                Türkmenistanyň Prezidenti
                                                                                Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

                                                            Aşgabat şäheri, 2019-njy ýylyň 5-nji iýuly.