Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

                                                            B.M.TAŇRYBERDIÝEW hakynda
    Baýram Mälikberdiýewiç Taňryberdiýewi Türkmen döwlet maliýe institutynyň rektory wezipesine bellemeli.
                                                            M.M.KULIÝEWA hakynda
    Maral Mämmetberdiýewna Kuliýewany Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rektory wezipesine bellemeli.
                                                            R.H.AMANGELDIÝEW hakynda
    Rasul Hangeldiýewiç Amangeldiýewi Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň rektory wezipesine belläp, ony Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ylmy-döredijilik işleri boýunça prorektory wezipesinden boşatmaly.
                                                            Ö.IŞANGULYÝEW hakynda
    Öwezgeldi Işangulyýewi, pensiýa gitmegi sebäpli, Türkmen döwlet maliýe institutynyň rektory wezipesinden boşatmaly.
                                                            S.ÇARYÝEW hakynda
    Saparberdi Çaryýewi, pensiýa gitmegi sebäpli, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rektory wezipesinden boşatmaly.
                                                                                Türkmenistanyň Prezidenti
                                                                                Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.