Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

                                                            A.M.ORAZALYÝEWA hakynda
    Aýjemal Meňliýewna Orazalyýewany, pensiýa gitmegi sebäpli, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektory wezipesinden boşatmaly.
                                                            N.A.MYRATNAZAROWA hakynda
    Nargözel Altyýewna Myratnazarowany Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektory wezipesine belläp, ony Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ylmy işler boýunça prorektory wezipesinden boşatmaly.
                                                            A.O.SAPAROW hakynda
    Allaberdi Orazmämmedowiç Saparowy Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň rektory wezipesine bellemeli. 
                                                            A.SAPARMUHAMMEDOW hakynda
    Annamyrat Saparmuhammedowy, pensiýa gitmegi sebäpli, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň rektory wezipesinden boşatmaly.
                                                            A.D.AÝDOGDYÝEW hakynda
    Amanmyrat Durdymyradowiç Aýdogdyýewi Türkmen döwlet medeniýet institutynyň rektory wezipesine belläp, ony Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň rektory wezipesinden boşatmaly.
                                                                                Türkmenistanyň Prezidenti 
                                                                                Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.