Türkmen döwlet neşirýat gullugy HALKARA BÄSLEŞIGINI yglan edýär 

    Türkmen döwlet neşirýat gullugy önümçilik üçin zerur bolan poligrafiýa materiallaryny, ätiýaçlyk şaýlaryny Türkmenistana amatly şertlerde, türkmen milli manadyna getirýän, öndürijiler tarapyndan enjamlarda tehniki hyzmat, bejeriş-öňüni alyş işlerini amala aşyrýan daşary ýurt we ýerli kompaniýalary, hususy telekeçileri seçip almak boýunça HALKARA BÄSLEŞIK yglan edýär. 
    Oňa gatnaşmaga isleg bildirýän taraplar bäsleşigiň şertleri hakyndaky resminamalary Türkmen döwlet neşirýat gullugyndan alyp bilerler. Bäsleşige gatnaşýanlaryň arzalary şu bildirişiň çap edilen gününden başlap, otuz iş günüň dowamynda kabul edilýär.
    Habarlaşmak üçin telefonlar: 39-95-03; 38-62-68; 21-17-53.