Ýaş türkmenistanlylaryň üstünligi

5

20.04.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ SANLY WIDE...

5

20.04.2019

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçi...

7

20.04.2019

Android
WINDOWS

Buz üstündäki ussatlar

18

19.04.2019

«Altyn asyr» 2 minutda bir utuk gazandy

17

19.04.2019

Türkmenistanda Saud Arabystany Patyşalygynyň Med...

16

19.04.2019

Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Prezide...

24

19.04.2019

Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň BILELI...

40

18.04.2019

TÜRKMENISTAN WE KOREÝA RESPUBLIKASY HYZMATDAŞLYG...

28

18.04.2019

TÜRKMENISTAN — ÝHHG: parahatçylyk döredijilige g...

31

17.04.2019

TÜRKMEN-KOREÝ GATNAŞYKLARYNYŇ KUWWATYNY ARTDYRMA...

37

17.04.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI ÝHHG-niň BAŞ SEKRETARY...

18

17.04.2019

Türkmen energiýasy dünýä ýaýraýar

25

16.04.2019

TÜRKMENISTAN — KOREÝA RESPUBLIKASY: netijeli hyz...

47

16.04.2019

TÜRKMENISTAN — FRANSIÝA: özara bähbitli işewür h...

27

16.04.2019

Gül keşbiň ýaraşar güllere, bedew!

28

15.04.2019

«Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar topary Bah...

32

15.04.2019

Aşgabatda «Söwda we hyzmat — 2019» atly sergi we...

34

15.04.2019

Halkara pul gaznasy Türkmenistanyň jemi içerki ö...

82

13.04.2019

RESMI HABARLAR

70

13.04.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN...

54

13.04.2019

Türkmenistan keselleriň öňüni almakda güýçli hem...

52

11.04.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

97

11.04.2019

BÜTINDÜNÝÄ SAGLYGY GORAÝYŞ GURAMASYNYŇ MASLAHATY...

54

09.04.2019

RESMI HABAR

89

09.04.2019

«Türkmenistan sportuň, ýeňişleriň ýurdudyr!»

66

08.04.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

72

08.04.2019

Türkmenistanyň Prezidenti FIAS-nyň ýolbaşçysyny...

54

08.04.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ SANLY WIDE...

58

06.04.2019

Mediaforum geçirildi 

54

06.04.2019

RESMI HABARLAR

64

06.04.2019

Sanly ykdysadyýet: syýasat ykdysadyýete gulluk e...

86

05.04.2019

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLI...

63

05.04.2019

TÜRKMENISTAN — EÝRAN: dostluk we bahar baýramçyl...

48

05.04.2019

TÜRKMENISTAN — BMG: ilat gaznasy ulgamynda hyzma...

44

05.04.2019

Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geç...

68

04.04.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

105

04.04.2019

Arkadagly ýyllar — asyrlyk ýollar

105

02.04.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

56

02.04.2019

RESMI HABARLAR

73

02.04.2019

SAMBO: AŞGABATDA DÜNÝÄ ÇEMPIONATY GEÇIRILER

80

01.04.2019

Birža täzelikleri

105

01.04.2019

Demokratiýa we aýanlyk — Türkmenistanyň saýlaw u...

52

01.04.2019

Ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny mundan...

52

30.03.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

143

30.03.2019

MINISTRLER KABINETINIŇ SANLY WIDEOARAGATNAŞYK AR...

52

30.03.2019

Türkmenistanyň Prezidenti «ARETI» halkara kompan...

98

29.03.2019

Dabaraly konsert

71

28.03.2019

Daşoguzly pagtaçylar gowaça ekişine girişdiler

40

28.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI «GAZPROM» AÇYK PAÝDARL...

93

28.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

60

27.03.2019

MILLI DEMOKRATIÝANYŇ DABARALANMASY

91

27.03.2019

TÜRKMENISTAN — ÝAPONIÝA: DOSTLUK GATNAŞYKLARY WE...

55

27.03.2019

Milli Liderimiz Sport ulag merkezine bardy

92

26.03.2019

Hormatly Prezidentimiz iri şäheri döretmegiň tas...

88

26.03.2019

Nowruz baýramy daşary ýurtlarda

50

26.03.2019

Jogapkärli ýaryşlara taýýarlyk

42

26.03.2019

TÜRKMENISTANLY TÜRGENLERIŇ BAE-de GEÇIRILEN ÝÖRI...

68

26.03.2019

Siziň bilen rowaç alýan ýollar ýagtydyr, Arkadag...

69

25.03.2019

Türkmen türgenleri halkara ýaryşlarda 23 medal g...

85

25.03.2019

TÜRKMENISTANDA GOWAÇA EKIŞINE BADALGA BERILDI

53

25.03.2019

«Rubiniň» tälimçisi Aşgabatda boldy

160

23.03.2019

DOST-DOGANLYGYŇ HALKARA TOÝY

140

23.03.2019

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ÄHLI...

71

22.03.2019

TÜRKMENISTANDA MILLI BAHAR BAÝRAMY BELLENILDI

76

22.03.2019

Türkmenistan Halkara Nowruz gününi — Milli bahar...

67

22.03.2019

RESMI HABARLAR

113

22.03.2019

Mary welaýaty: ýyladyşhana hem-de süýji-köke önü...

50

22.03.2019

Lebap welaýaty: her biri 24 maşgala niýetlenen 4...

55

22.03.2019

Ahal welaýaty: ýuwujy serişdeleri hem-de polipro...

53

22.03.2019

MÖHLETINDEN ÖŇ SES BERMEK — DEMOKRATIK ÝÖRELGELE...

60

22.03.2019

RESMI HABARLAR

102

20.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

64

20.03.2019

NOWRUZ — MILLILIGIŇ NUSGASY 

82

20.03.2019

Ýaş diplomatlar üçin tejribe sapagy geçirildi

95

19.03.2019

Iň göreldeli şepagat uýasy

71

19.03.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

86

19.03.2019

«Ýylyň mugallymy»

151

18.03.2019

Täze tehnikalar gelip gowuşdy

88

18.03.2019

OŇYN HYZMATDAŞLYGY PUGTALANDYRMAGYŇ ÝOLY BILEN

56

18.03.2019

11 ýyllygyna bagyşlandy

114

17.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

124

16.03.2019

TÜRKMENISTAN — BMG: NESILLERIŇ ABADANÇYLYGYNYŇ B...

75

16.03.2019

Rowaçlygyň nury düşüp, her öýe, her ojaga, goşa-...

144

15.03.2019

Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duş...

65

15.03.2019

Önümçiligiň täze mümkinçilikleri

91

15.03.2019

«Greppling çempiony» atly guşaga mynasyp boldula...

77

14.03.2019

Täze önümçilik işe girizildi

121

13.03.2019

Türkmenistanda Ispaniýanyň Adatdan daşary we Dol...

75

13.03.2019

Türkmenistan — Germaniýa: medeniýet ulgamynda hy...

76

13.03.2019

Margiana medeniýeti:gadymyýetiň syrlary dünýä aç...

78

12.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

78

12.03.2019

RESMI HABARLAR

118

12.03.2019

Dünýä çempionatynda türkmen agyr atletikaçysynyň...

103

12.03.2019

Küştdepdi tansy — Hindistanda geçirilen halkara...

71

12.03.2019

HAZARÝAKA DÖWLETLERIŇ YGTYÝARLY WEKILLERINIŇ DUŞ...

97

12.03.2019

Futzal boýunça Türkmenistanyň ilkinji naýbaşy Ku...

73

11.03.2019

RESMI HABARLAR

88

11.03.2019

Taryhy Karara bagyşlandy

86

10.03.2019

Halkara zenanlar güni mynasybetli dabaralar geçi...

98

09.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

123

08.03.2019

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ENELE...

92

08.03.2019

Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk ko...

73

08.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

159

08.03.2019

RESMI HABARLAR

97

08.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLI...

102

07.03.2019

Türkmenistanyň durnukly ulag, energetika we suw...

81

07.03.2019

«Ahal» «Hujand» bilen deňme-deň oýnady

72

07.03.2019

Ýaponiýanyň «Hinamatsuri» baýramçylygynyň hem-de...

81

07.03.2019

«Talyp gözeli — 2019» atly gözellik bäsleşiginiň...

209

07.03.2019

RESMI HABARLAR

86

07.03.2019

MEDENIÝET MILLETIŇ MERTEBESIDIR

70

06.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SEBITLERI ÖSDÜRMEK MES...

66

06.03.2019

TÜRKMENISTAN — UKRAINA: bilim ulgamyndaky hyzmat...

94

06.03.2019

WELOSIPED BINASY: PAÝTAGTYŇ TÄZE ÖWÜŞGINI 

122

06.03.2019

Göçme serginiň nobatdaky tapgyry açyldy

67

06.03.2019

Halkara zenanlar gününe bagyşlandy

44

06.03.2019

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk...

83

05.03.2019

Ýüz birinji ýazy garşylaýar 

104

05.03.2019

Köpçülikleýin sport çäresi geçirildi

66

05.03.2019

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Hazar deňz...

54

05.03.2019

RESMI HABARLAR

99

05.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ MASLAHATY

77

04.03.2019

Türkmenistanyň Prezidenti milli olimpiýa ýygyndy...

90

04.03.2019

BIRŽA TÄZELIKLERI

60

04.03.2019

Zehinli ýaşlaryň taslamalary

107

04.03.2019

Harby zenanlar bäsleşdiler

121

04.03.2019

«Drift» boýunça Türkmenistanyň çempionaty

93

04.03.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

96

02.03.2019

RESMI HABARLAR

129

02.03.2019

ÝAZ ÝAGŞY

103

02.03.2019

MEKDEP OKUWÇYLARYNYŇ INTERNET OLIMPIADASYNDAKY Ý...

162

02.03.2019

«Ahal» yklym ýaryşyny dowam etdirýär

72

01.03.2019

HAZARÝAKA DÖWLETLERIŇ YGTYÝARLY WEKILLERINIŇ DUŞ...

69

01.03.2019

Waspy belent — Aşgabat

88

28.02.2019

Üç sany täze ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabarasy...

78

28.02.2019

Iki iri desganyň — agrosenagat toplumynyň hem-de...

85

28.02.2019

RESMI HABARLAR

74

28.02.2019

Ýewropa Bileleşigi — Türkmenistan Bilelikdäki Ko...

90

27.02.2019

RESMI HABARLAR

88

27.02.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ HEM-DE ÖZBEGISTAN R...

78

27.02.2019

Žurnalistler üçin okuw maslahaty geçirildi

203

26.02.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

71

26.02.2019

Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duş...

58

26.02.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ WE ERMENISTAN RESPU...

80

26.02.2019

RESMI HABARLAR

73

26.02.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

109

25.02.2019

Türkmenistanyň Prezidenti ýaşaýyş jaý toplumynyň...

103

25.02.2019

AŞGABATDAN KERKÄ — BIR SAGATDA!

186

25.02.2019

«Alaý» Türkmenistana geldi

83

25.02.2019

ÝURDUMYZA ROWAÇLYKLAR ÝARDYR

94

24.02.2019

Belent maksat myrat tapýar

125

24.02.2019

Maslahat geçirildi

72

24.02.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

121

23.02.2019

RESMI HABARLAR

122

23.02.2019

Rowaç ösüşleriň täze sepgitleri

100

22.02.2019

Parahatçylygyň we durnuklylygyň ýurdy

69

22.02.2019

Harby lukmançylygyň berk binýady

77

22.02.2019

TÜRKMENISTAN WE OWGANYSTAN STRATEGIK HYZMATDAŞLY...

89

22.02.2019

«Ahal» yklym ýaryşyna ýeňiş bilen başlady

77

21.02.2019

TÜRKMENISTAN — OWGANYSTAN: HOŞNIÝETLI GOŇŞUÇYLYG...

88

21.02.2019

«Bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli zenanlary» atly...

73

21.02.2019

Türkmenistan ýaş hünärmenleri taýýarlamakda düný...

164

21.02.2019

Telekeçiler Türkmenistanda weterinar merkeziniň...

116

21.02.2019

Täze jaý toýlary tutuldy

76

21.02.2019

Köp öýli ýaşaýyş jaýlarynyň ikisi dabaraly ýagda...

70

21.02.2019

Siziň bilen bedew batly ösüşler, rowaçlanýar gül...

109

20.02.2019

ARKADAGYMYZYŇ  AK  ÝOLY — BAGTYÝAR  ETDI  ILI

99

20.02.2019

TÜRKMENISTAN — OWGANYSTAN: DOST-DOGANLYGYŇ ROWAN...

78

20.02.2019

«Rowaç Watanym — belent joşgunym» atly festiwal...

61

20.02.2019

«Durnukly ösüş ugrunda sportuň tutýan orny»

89

20.02.2019

RESMI HABARLAR

97

20.02.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

78

19.02.2019

Türkmen-ýapon gatnaşyklary

104

19.02.2019

Türkmen diplomatiýasy: halkara meseleleri çözmeg...

98

19.02.2019

Döredijilik agşamy geçirildi 

108

18.02.2019

AHALTEKE BEDEWLERINIŇ DÜNÝÄ DOLAN ŞÖHRATY SEÝISÇ...

95

18.02.2019

RESMI HABARLAR

133

18.02.2019

Jemgyýetiň we döwletiň demokratik esaslaryny ber...

88

18.02.2019

RESMI HABARLAR

221

16.02.2019

Türkmenistanyň figuralaýyn typýan türgenleriniň ...

119

16.02.2019

Ýurdumyzyň sebitlerinde täze binalar açyldy

67

16.02.2019

ROWAÇLYGYŇ ROWANA ÝOLY

137

15.02.2019

BU DÜNÝÄDE ROWAÇ BOLMAK ISLESEŇ...

126

15.02.2019

Futbol. Türkmenistanyň Naýbaşy kubogy: ýeňiji ma...

89

15.02.2019

Türkmen fehtowaniýeçileri Merkezi Aziýanyň ilkin...

72

15.02.2019

Türkmen paralimpiadaçylary Dubaýda pauerlifting...

73

15.02.2019

Baku şäherinde türkmen halyşynaslyk sungatyna ba...

76

15.02.2019

Berlinde Türkmen-german işewürler maslahaty açyl...

93

15.02.2019

Arkadagyň ýoly — rowaçlyk ýoly

105

13.02.2019

BEÝIK IŞLERIŇ DÖWRI

129

13.02.2019

WATANYMYZYŇ TÄZE TARYHYNDA YKBAL ÇÖZÜJI SENE

114

12.02.2019

SANLY YKDYSADYÝET — KÄMILLIGIŇ TÄZE UGRY

200

12.02.2019

BIRŽA TÄZELIKLERI

108

11.02.2019

«TÜRKMENGAZ» DÖWLET KONSERNI «PETROTECH — 2019»-...

147

11.02.2019

Zenan futbolçylarymyz halkara ýaryşa gatnaşar

122

11.02.2019

«Aziýanyň çagalary — 2019» atly ilkinji gyşky sp...

123

11.02.2019

Kaka etrabynda döwrebap ýyladyşhana toplumy açyl...

147

11.02.2019

ROWAÇ ROWAÇLYGY BUŞLADY ILE

161

11.02.2019

ROWAÇ ÝYLLAR, ROWAN ÝOLLAR  

116

10.02.2019

ROWAÇLYGYŇ WATANYNDA BELENT MAKSAT MYRAT TAPÝAR

88

10.02.2019

Täze şygar, täze maksat, täze şan — Rowaçly Wata...

112

10.02.2019

Aşgabat — rowaçlyk şäheri

84

10.02.2019

Milli baýlyklaryň altyn täji 

76

10.02.2019

Jahana nur çaýýan Diýar

80

10.02.2019

Batly gadamlar rowaçlanýar

81

08.02.2019

Rowaçlyk eýýamynyň desgalary

126

08.02.2019

BAGTYÝAR MILLETIŇ ROWAÇ YKBALY

87

08.02.2019

TOPH: ROWAÇLYGYŇ DÜNÝÄ ÝAÝRAÝŞY

218

08.02.2019

Dowamata dowam ýollar

389

31.01.2019

Döwrebap ösüşler — rowaçlyga badalga

297

31.01.2019

Rowaçlyk ýoly bilen üstünliklere tarap

245

31.01.2019

Rowaçlyk = maksat + zähmet

191

31.01.2019

Arkadagly ýurdumyz — rowaçlygyň Watany!

393

31.01.2019

Rowaçlyk ýolundaky belent maksatlar

169

31.01.2019

Täze döwrebap ýaşaýyş jaýlary açylyp, ulanylmaga...

143

31.01.2019