«MAGTYMGULY» — FESTIWALYŇ ILKINJI SAHNASYNDA

18

20.11.2019

Milli ýygyndymyz birinji orunda

29

20.11.2019

TÜRKMENISTANDA BMG-niň MAKSATNAMASYNYŇ «SPEKA GÜ...

19

20.11.2019

Android
WINDOWS

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI NEBITGAZ TOPLUMYNY ÖSD...

22

20.11.2019

«BAGTYÝARLYK DÖWRÜNIŇ TEATR SUNGATY» ATLY III HA...

32

19.11.2019

TÜRKMENISTAN — BMG: SEBIT YKDYSADY MAKSATNAMASY...

27

19.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

35

19.11.2019

Türkiýede türkmen agyr atletikaçylary iki medal...

39

18.11.2019

«Leýli we Mejnun» — talyplar teatrynda

22

18.11.2019

Ýaşlara baýraklar gowşuryldy

57

18.11.2019

Üns beriň!

86

17.11.2019

Üstünlik — yhlasyň miwesi

74

16.11.2019

MILLI ÝYGYNDYMYZYŇ TARYHY ÝEŇŞI

71

15.11.2019

Türkmenistanda bilim hem-de sport boýunça halkar...

67

15.11.2019

GÜÝZE MYHMANDYR

46

14.11.2019

«BILIM WE SPORT BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ BAGTYÝARLY...

69

14.11.2019

Resmi habar

100

13.11.2019

Ýeňijiler yglan edildi

73

13.11.2019

Yşyk ýürekdeşlikden güýç alýar

57

13.11.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

164

09.11.2019

Türkmenistanyň Prezidenti pagtaçylaryň zähmet ýe...

68

09.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN...

83

09.11.2019

Balkan welaýatynyň pagtaçylarynyň zähmet ýeňşi

57

08.11.2019

Kärhana işe girizildi

86

08.11.2019

Daşoguz welaýatynyň pagtaçylarynyň zähmet üstünl...

62

07.11.2019

HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW...

75

07.11.2019

TÜRKMENISTAN WE ITALIÝA NETIJELI HYZMATDAŞLYGY Ö...

96

07.11.2019

ERMENISTAN RESPUBLIKASYNYŇ TÜRKMENISTANDAKY MEDE...

60

06.11.2019

Mary welaýaty pagta taýýarlamak baradaky borçnam...

61

06.11.2019

Türkmenistanda halkara kitap sergi-ýarmarkasy we...

70

06.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLI...

85

06.11.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

114

06.11.2019

Ahal welaýaty pagta taýýarlamak baradaky borçnam...

72

05.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

95

05.11.2019

Türkmenistanyň merkezi döwlet arhiwi 90 ýyllyk ş...

87

02.11.2019

Manadyň gymmaty ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösmeg...

104

02.11.2019

Resmi habar

125

02.11.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

87

02.11.2019

Milli manat — döwletliligiň nyşany

170

01.11.2019

Täze neşirler çapdan çykdy

126

01.11.2019

Türkmengalalylaryň zähmet üstünligi

64

31.10.2019

Şa sowgady — rowaçlygyň nyşany 

244

31.10.2019

Paýtagtymyzyň ýaşaýyş toplumynda täze jaý toýlar...

85

31.10.2019

Döwletliler köşgüniň çagalary üçin welosipedler...

192

31.10.2019

Ykdysadyýetimiziň sarsmaz sütüni

131

30.10.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

100

29.10.2019

FUTZAL BOÝUNÇA AZIÝA ÇEMPIONATY — 2020: AŞGABATD...

115

29.10.2019

Tagtabazarly daýhanlaryň zähmet ýeňşi

66

29.10.2019

Alyslary ýakyn eýläp

109

29.10.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ SANLY WIDE...

107

28.10.2019

Hormatly Malaýziýanyň Premýer-ministri Tun dokto...

88

28.10.2019

TÜRKMEN-MALAÝZIÝA HYZMATDAŞLYGYNYŇ TÄZE TAPGYRYN...

111

28.10.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

114

26.10.2019

AŞGABATDA IV WENA BALY GEÇIRILDI

120

25.10.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ýaponiýa iş sapary...

146

25.10.2019

STRATEGIK ÖSÜŞ UGURLY TÜRKMEN-ÝAPON GATNAŞYKLARY

146

24.10.2019

YLYM-BILIM HYZMATDAŞLYGY — «AÇYK GAPYLAR» SYÝASA...

180

24.10.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ SANLY WIDE...

186

19.10.2019

Raýatlyk pasportlary gowşuryldy 

174

18.10.2019

Türkmen wekiliýeti Minskide

119

18.10.2019

Hoşniýetli dostluga ygrarlylyk

121

18.10.2019

Resmi habar

167

18.10.2019

“DAÝAHATYN” — GAZAK SAHNASYNDA

91

17.10.2019

TÜRKMEN WEKILIÝETI MINSKIDE

118

17.10.2019

TÜRKMENISTANYŇ SENAGAT PUDAGY: ÝETILEN SEPGITLER...

109

17.10.2019

Ilat üçin göwnejaý hyzmat

143

16.10.2019

Hünär ussatlary öňe saýlandy

110

16.10.2019

AŞGABAT JARNAMASY: ÝAKYN-U-ALYS GELJEGI NAZARLAP

126

16.10.2019

Resmi habar

143

16.10.2019

Halkara pudaklaýyn sergi we ylmy maslahat

131

16.10.2019

Kubok ugrundaky ýaryş

102

15.10.2019

Resmi habar

150

15.10.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

116

15.10.2019

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwl...

156

14.10.2019

TÜRKMENISTANYŇ GARAŞSYZ DÖWLETLERIŇ ARKALAŞYGYND...

203

14.10.2019

Aşgabat sammiti: ynsanperwerligiň röwşen ýoly bi...

198

12.10.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

154

12.10.2019

Halkara maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek babat...

101

12.10.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

102

12.10.2019

Türkmenistanda dünýä syýahatçylyk pudagynyň öňde...

151

10.10.2019

Medeni gatnaşyklar rowaçlanýar

97

09.10.2019

Türkmen ýüreginiň gyzgyn salamy

124

09.10.2019

TÜRKMENISTAN — GDA: DOSTLUK HEM YNANYŞMAK — ESAS...

187

09.10.2019

Resmi habarlar

191

07.10.2019

Türkmen telekeçileri «Anuga 2019» halkara sergis...

132

07.10.2019

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ MASLAHATY

133

07.10.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

140

07.10.2019

Watanymyzyň bähbidine çeken halal zähmeti üçin d...

148

05.10.2019

Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň KARARY

181

05.10.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN...

152

05.10.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

146

05.10.2019

ÝIGRIMI SEKIZINJI ÝYL

174

03.10.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

148

03.10.2019

«ATYŇ ÝÜREGI AÝAGYNDA»

143

02.10.2019

ÝOL HEM ÝOLAGÇYLYK

130

02.10.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ WE DÖWLET...

192

02.10.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

187

30.09.2019

WATANA HYZMAT — ÖMRÜŇ MANYSY

301

26.09.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

328

26.09.2019

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi

281

26.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

184

26.09.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

174

26.09.2019

Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birle...

149

24.09.2019

Resmi habarlar

196

24.09.2019

Paýtagtymyzda ýurdumyzyň ykdysady gazananlarynyň...

131

24.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

129

24.09.2019

Resmi habarlar

200

23.09.2019

Türkmenistanyň topary Özbegistanda geçirilen hal...

202

17.09.2019

SAÇAKLARYŇYZ DOLY BOLSUN!

266

17.09.2019

DÖWLET BAŞTUTANYMYZ TARYHY WAKA BARADA WIDEOKONF...

271

17.09.2019

Basketbolçylar kümüşli dolandy

145

16.09.2019

Hywada tans festiwaly 

151

16.09.2019

BOULING: MILLI BIRINJILIKDEN YKLYM ÇEMPIONATYNA

132

16.09.2019

Aşgabatda GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň mejlisi geç...

153

14.09.2019

RESMI HABARLAR

241

14.09.2019

MILLI LIDERIMIZIŇ «TÜRKMEN ALABAÝY» ATLY KITABY...

560

14.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN...

186

14.09.2019

«Ak kerweniň» ak ýoly

135

12.09.2019

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Magtymguly adynda...

334

12.09.2019

Güýzki at çapyşygyna badalga berildi

144

10.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

129

10.09.2019

Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkeziniň gurl...

137

09.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

306

09.09.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

212

09.09.2019

TÜRKMENISTAN — GERMANIÝA: ADAMLARYŇ SAGLYGY UGRU...

145

07.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

218

07.09.2019

Görkezme çykyşlary boldy

135

06.09.2019

Ýeňişli başlangyç

150

06.09.2019

Zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri...

186

06.09.2019

RESMI HABARLAR

180

06.09.2019

 «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlaryň ha...

134

06.09.2019

Owazynda döwrüň ajap keşbi bar

248

05.09.2019

Aşgabatda «Koreý hepdeliginiň» çäreleri başlandy

597

05.09.2019

Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine badalga be...

123

05.09.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

162

05.09.2019

ZEHINLI ÇAGALARYŇ «GARAŞSYZLYGYŇ MERJEN DÄNELERI...

109

05.09.2019

Milli taryhy-medeni mirasymyzy wagyz etmek wezip...

154

04.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

120

04.09.2019

Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy saýlama oý...

125

03.09.2019

Türkmen söweş sungaty ussatlarynyň nobatdaky hal...

139

03.09.2019

Bilim arkaly beýik geljek döredilýär

251

03.09.2019

RESMI HABARLAR

130

03.09.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

101

03.09.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

294

31.08.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

162

31.08.2019

TÜRKMENISTAN GARAŞSYZLYK TOÝUNA BARÝAR

162

30.08.2019

Möwsüme uly taýýarlyk

93

30.08.2019

Pudaklaýyn halkara sergi we maslahat

136

30.08.2019

Durnukly ösüş maksatlaryny ýerine ýetirmegiň ilk...

134

29.08.2019

«TÜRKMENGURLUŞYK — 2019» ATLY HALKARA SERGÄ WE «...

94

29.08.2019

TÜRKMENISTAN — SINGAPUR: işewür toparlaryň hyzma...

787

28.08.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow...

158

28.08.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ SINGAPUR RESPUBLIKA...

116

27.08.2019

TÜRKMENISTAN — SINGAPUR: dostlukly we özara bähb...

184

26.08.2019

«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tap...

191

26.08.2019

RESMI HABARLAR

114

26.08.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

142

24.08.2019

RESMI HABARLAR

126

24.08.2019

Mekdep bazarlarynda

195

23.08.2019

Türkmen jigitleri Hytaýda

108

23.08.2019

Türkmenistan — Mongol-ralliniň merkezi düşelgesi

115

22.08.2019

Döwrebap kärhana işe başlady

131

22.08.2019

Türkmenistan — Singapur: gatnaşyklaryň täze sahy...

174

21.08.2019

Dünýä uzaýan dostluk ýollary

104

20.08.2019

Türkmen sazandalarynyň ussatlygyna Wagneriň wata...

94

20.08.2019

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY WIDEOARAGATNAŞYK...

96

20.08.2019

Zehinli ýaşlara ak ýol

174

17.08.2019

Parahatçylyk deňzi

136

17.08.2019

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

128

17.08.2019

HAZAR HAKYKATY

235

15.08.2019

HAZAR SEBITINIŇ ÝURTLARYNYŇ HALKLARYNYŇ DOSTLUGY...

132

14.08.2019

TÄZE REKORD — EKOLOGIÝA ULY HORMAT

191

14.08.2019

«Hazar Kubogy» — Türkmenistanda!

106

14.08.2019

Birinji Hazar ykdysady forumynyň taryhy ähmiýeti

177

14.08.2019

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhame...

118

14.08.2019

Gurban baýramy we Hazar forumy: käbir umumylykla...

153

12.08.2019

EСО-93-e ISLEG ARTÝAR

165

10.08.2019

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejl...

138

10.08.2019

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY 

205

10.08.2019

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejli...

161

08.08.2019

RESMI HABAR

182

08.08.2019

Türkmen zyýaratçylary Mekgä we Medinä haja ugrad...

182

06.08.2019

RESMI HABAR

158

06.08.2019

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk...

131

06.08.2019

Bahalary elýeterli, görnüşleri dürli-dürli

166

03.08.2019

OWGANYSTANLY MYHMANLAR MARYDA BOLDULAR

133

03.08.2019

YKDYSADY DIPLOMATIÝA: belent sepgitleri nazarlap

128

03.08.2019

RESMI HABAR

141

03.08.2019

Törümiň bezegi — türkmen keçesi

146

01.08.2019

Çempion yklym ýaryşyna gatnaşar 

97

01.08.2019

Aşgabatda geçiriljek futzal boýunça Aziýa çempio...

158

29.07.2019

Jaý toýy uludan tutuldy

125

29.07.2019

Binagärlik toplumlary ajaýyp Awazanyň gözelligin...

151

29.07.2019

Olimpiýa oýunlaryna 1 ýyl galdy

139

27.07.2019

Döwrebap ýaşaýyş jaýlary

192

23.07.2019

Türkmen we dünýä lukmançylygynyň gazananlarynyň...

144

22.07.2019

Türkmenistanda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyny...

171

20.07.2019

TAGTABAZARYŇ TÄSIN ÝEKEGOWAGY

221

19.07.2019

«Milli goşun» žurnalynyň nobatdaky sany

152

19.07.2019

MILLI BÄHBITLER WE SEBITLEÝIN HYZMATDAŞLYK

222

18.07.2019

«Mollagara» şypahanasy

134

18.07.2019

Gülgüne öwüsýär sähra sülgüni

279

13.07.2019

Täze traktorlar synag edilýär

166

13.07.2019

Türkiýede Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçir...

241

12.07.2019

 Türkmen döwlet neşirýat gullugy HALKARA BÄSLEŞI...

150

23.05.2019